درباره ما

ما سایتی مبتنی برتکنولوژی هستیم که وظیفه خود میدانیم همگام با پیشرفت دنیا در حفظ و نگه دارای میراث گرانبهای رسالت شیعه در زمان غیبت و درک مسئولیت و آمادگی برای ظهور آن حضرت قدم برداریم 

 

ماموریت ما

با بهره گیری از فناوری های جدید ، در کنار روش های سنتی قسط داریم در حفظ و انتشار آثار مذهبی گامی هرچند کوچک و موثر برداریم به امید ظهور منجی عالم بشریت