اشعار شب ششم محرم شب شهادت حضرت قاسم بن حسن (ع)

متن اشعار شب ششم محرم – شهادت حضرت قاسم بن حسن (ع)

متن شعر شهادت حضرت قاسم بن حسن (ع) شاعرین : محسن کاویانــیروح الله نوروزی خدا میخواس مثه حیدرتو میدون بی زره باشیشده تــرسم که از اکبرتــو بـدتر ارباً اربا شی به جنگ لشکری میریکه کینه از جمل دارهآخه بـوی علی میدیآخه چشمات حسن واره تـمومــه عــالــم و آدمشدن مدهوش و مست توهــزارن ازرَق شــامـیفدای ضربِ …

متن اشعار شب ششم محرم – شهادت حضرت قاسم بن حسن (ع) ادامه »